Voorbeeld inleiding 2

Het tweede voorbeeld is een inleiding van bijvoorbeeld een werkstuk of verslag, die uit meerdere hoofdstukken bestaat. De inleiding hoort bij een verslag over astronauten. Let op: het gaat hier enkel om een voorbeeld, en de genoemde informatie is fictief. Het voorbeeld wordt daaronder weer toegelicht.

Het nu volgende verslag gaat over astronauten. De technologie binnen de moderne ruimtevaart is de afgelopen decennia flink verbeterd. Hier hebben astronauten natuurlijk ook veel belang bij. Er kan tegenwoordig veel meer onderzoek worden gedaan of planeten die veel verder weg zijn dan bijvoorbeeld de maan. Ook het leven aan boord van een ruimtestation is de afgelopen jaren flink veranderd, en verbeterd. Denk hierbij aan complexe dingen als communicatie en sanitaire voorzieningen, en simpelere dingen als eten.

Bovengenoemde aspecten zullen allen afzonderlijk in het verslag worden behandeld. Elk aspect heeft een eigen hoofdstuk gekregen, waarin telkens enkele deelonderwerpen behandeld zullen worden. Bij dit verslag zijn ook enkele bijlages bijgevoegd, waaronder een onderzoek naar de leefbaarheid in ruimtestation ISS en een enquête over hygiëne in het ruimtestation onder enkele (oud)astronauten.

Bovenstaand voorbeeld is dus een inleiding die bijvoorbeeld een verslag in zou kunnen leiden. Er is een korte achtergrond in de inleiding genoemd, en men kan in de inleiding vinden wat er globaal in het verslag te lezen valt. Men eindigt met het noemen van de structuur van de tekst, en belicht de interessante bijlagen van het verslag.

Door enkel wat relevante deelonderwerpen bij het hoofdonderwerp 'astronauten' te noemen, komen er vragen bij de lezer op van wat er in het verslag zelf over gezegd gaat worden. Zo weet men dus ook meteen wat hem of haar te wachten staat.

Ga je zelf een inleiding schrijven? Bekijk dan ook de beginpagina of de pagina met tips. Er is ook nog een ander voorbeeld te vinden op deze website. Bij voorbeeld 1 wordt een ander soort inleiding als voorbeeld gegeven: een inleiding voor een artikel of korte tekst.