Inleiding schrijven

Werkstukken, artikelen, dossiers en andere stukken geschreven tekst worden doorgaans allen begonnen met een inleiding. Hoewel deze inleiding maar een kort stukje tekst hoeft te zijn, bepaalt dit voor de lezer vaak of deze verder gaat lezen, of met zijn of haar ogen naar het volgende artikel in bijvoorbeeld een krant gaat. Op deze website kun je uitleg en tips vinden voor het schrijven van een inleiding.

Een inleiding is cruciaal voor een stuk tekst. Als deze niet interessant is, dan zullen veel lezers direct al afhaken. Het is ook belangrijk dat er nieuwsgierigheid bij de lezer opgewekt wordt. Indien de lezer geïnteresseerd is in het lezen van de tekst, dan moeten er na het lezen van de inleiding al verschillende vragen omtrent de tekst bij deze lezer naar boven komen. De lezer moet dus worden aangespoord de tekst verder te gaan lezen.

Dit realiseert men door kort te noemen wat er gaat worden behandeld in de gehele tekst. Zo weet de lezer wat deze kan verwachten. Dit heeft heeft natuurlijk ook weer invloed op het feit of de lezer geïnteresseerd is in het lezen van een tekst waar de opgesomde (deel)onderwerpen aan bod komen.

Over het algemeen begint men met het schrijven van de achtergrond van de tekst of het artikel. Hier kan men bijvoorbeeld de aanleiding noemen. Dit zou een opdracht voor school kunnen zijn, een uitslag van een onderzoek, etc. Deze aanleiding zou je daarna kunnen betrekken op de inhoud van je tekst. In deze tekst staat bijvoorbeeld beschreven hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Door kort te noemen wat je tijdens dit onderzoek hebt gedaan, krijgt de lezer een idee wat hij of zij later in de tekst te wachten staat.

Het is belangrijk dat je op dit gebied nog geen antwoorden of uitkomsten noemt, want dan zou de lezer geen aanleiding meer kunnen hebben om het stuk nog verder te lezen, en dat is natuurlijk waar we met onze inleiding juist niet naartoe willen. Het is dus belangrijk dat je hier een balans in weet te vinden. Noem enkele te behandelen onderwerpen, maar ga er niet te inhoudelijk op in, daar dit verder in de tekst uitgebreid aan bod zal komen.

Wanneer je een verslag met meerdere hoofdstukken aan het schrijven bent, kun je ervoor kiezen de opbouw van dit verslag mee te nemen in je inleiding. Zo weet de lezer waar deze aan toe is, en hoe hij of zij de genoemde deelonderwerpen in het verslag terug kan gaan vinden. Als dit een verslag van een bepaald onderzoek betreft, en delen van dit onderzoek bijvoorbeeld als bijlage zijn bijgevoegd, dan zou men dit ook nog kunnen noemen.

Inleiding in het Engels

In een Engelse tekst of verslag gebruikt men het woord 'introduction' als titel voor de inleiding. De insteek van een inleiding in het Engels is uiteraard hetzelfde als in het Nederlands.

Meer weten over het schrijven van een inleiding? Klik hier om alle tips op een rijtje te bekijken. Op deze website zijn ook enkele voorbeelden van inleidingen te vinden. Klik hier voor voorbeeld nummer 1, en klik hier voor voorbeeld nummer 2. Deze pagina's zijn ook via het menu te benaderen.